top of page

Hrách polní - Pisum sativum L.

ESO

Žlutosemenná polopozdní odrůda typu semi-leafless (úponkový hrách).

 • certifikované osivo BIO

 • kategorie C1

 • balení: pytle 50 kg, vaky 500 kg

 • udržovatel: Selgen, a.s.

 • střední až vyšší rostliny

 • dobrá odolnost k poléhání

 • středně odolný k plísní hrachu,

 • hnědé skvrnitosti a virovým onemocněním

 • výborný pro produkci zrna

 • semena barevně vyrovnaná

 • vysoký obsah N-látek

 • HTS 251 g

AUDIT

Žlutosemenná středně raná odrůda typu semi-leafless (úponkový hrách).

 • certifikované osivo BIO

 • kategorie C1

 • balení: pytle 50 kg, vaky 500 kg

 • udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

 • vysoké rostliny

 • nepoléhavá odrůda

 • nejvhodnější pro středně těžké půdy s pH 6-7 pro správnou funkci hlízkových bakterií

 • vysoká odolnost k plísní hrachu,

 • odolná ke komplexu kořenových chorob

 • vysoká odolnost k antraknóze

 • semena barevně vyrovnaná

 • vysoký obsah N-látek v semenu

 • vysoký výnos zelené hmoty

 • HTS 259 g

PROTECTA

Středně raná žlutosemenná odrůda listového typu s vynikající pokryvností.

 

 • Certifikované osivo BIO

 • Kategorie E, C1

 • Balení: pytle 50 kg, vaky 500 kg

 • Udržovatel: Selgen, a.s.

 • Právně chráněná odrůda

 

 •  Dobrá odolnost k poléhání

 • Výborný zdravotní stav

 • Výborný pro produkci zrna

 • Semena  středně velké, vejčitého tvaru

 • Vysoký obsah N-látek

 • Využitelná ve směskách – vysoký výnos hmoty

 • HTS 235 g

PŘÍPRAVA PŮDY PŘED SETÍM:

Bezlisté odrůdy méně poléhají a mají zvýšený požadavek na strukturu půdy, zvláště pak na   její odolnost vůči slévání, neboť svou omezenou listovou plochou o dost později zastiňují povrch půdy než odrůdy listnaté.

TERMÍN SETÍ:

Časný výsev, hrách snese poměrně dobře ranní mrazíky až do -6 °C. Sejeme do připravené půdy do hloubky 5 - 7 cm.

VÝSEVEK: 0,9–1,0 MKS/ha

bottom of page