top of page

PROTECTA

Středně raná žlutosemenná odrůda  listového typu s vynikající pokryvností.

 

 • Certifikované osivo BIO

 • Kategorie E, C1

 • Balení: pytle 50 kg, vaky 500 kg

 • Udržovatel: Selgen, a.s.

 • Právně chráněná odrůda

 • Registrace 2010

 

 •  Dobrá odolnost k poléhání

 • Výborný zdravotní stav

 • Výborný pro produkci zrna

 • Semena  středně velké, vejčitého tvaru

 • Vysoký obsah N-látek

 • Využitelná ve směskách – vysoký výnos hmoty

 • HTS 235 g

ESO

Žlutosemenná polopozdní odrůda typu semi-leafless (úponkový hrách).

 • certifikované osivo BIO

 • kategorie C1

 • balení: pytle 50 kg, vaky 500 kg

 • udržovatel: Selgen, a.s.

 • právně chráněná odrůda
   

 • střední až vyšší rostliny

 • dobrá odolnost k poléhání

 • středně odolný k plísní hrachu,

 • hnědé skvrnitosti a virovým onemocněním

 • výborný pro produkci zrna

 • semena barevně vyrovnaná

 • vysoký obsah N-látek

 • HTS je 251 g

Hrách polní - Pisum sativum L.

NATURA

Raná až středně raná žlutosemenná odrůda  listového typu s vysokým výnosem hmoty.

 

NOVINKA V NAŠÍ NABÍDCE

 

 • certifikované osivo BIO

 • kategorie  C1

 • balení: pytle 50 kg, vaky 500 kg

 • udržovatel: Selgen, a.s.

 • právně chráněná odrůda

 • registrace 2008

 

 • velmi dobrá odolnost k poléhání

 • střední délka rostlin

 • velmi dobrý zdravotní stav

 • výborný pro produkci zrna

 • semena  středně velké, kulaté

 • vysoký výnos zrna a obsah N-látek

 • využitelná ve směskách – vysoký výnos hmoty

 • rychlá pokryvnost půdy

 • HMKS 312 kg

PŘÍPRAVA PŮDY PŘED SETÍM:

Bezlisté odrůdy méně poléhají a mají zvýšený požadavek na strukturu půdy, zvláště pak na   její odolnost vůči slévání, neboť svou omezenou listovou plochou o dost později zastiňují povrch půdy než odrůdy listnaté.

TERMÍN SETÍ:

Časný výsev, hrách snese poměrně dobře ranní mrazíky až do -6 °C. Sejeme do připravené půdy do hloubky 5 - 7 cm.

VÝSEVEK: 0,9–1,0 MKS/ha

bottom of page