top of page

Pšenice dvouzrnka - Triticum dicoccum Schrank, Schuebl

RUDICO
Česká pluchatá odrůda dvouzrnky je vyšlechtěna Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i.

 • BIO osivo s posudkem

 • kategorie C1

 • balení: pytle 40 kg, vaky 400 kg

 • udržovatel: Výzkumný ústav

 • rostlinné výroby, v.v.i

 • výhradní distributor: PRO-BIO, obchodní společnost s r.o.

 • právně chráněná odrůda
   

 • spíše pozdní odrůda osinatého typu

 • vysoký obsah bílkovin (19 - 20 %)

 • SDS test (35 - 40 %)

 • obsah lepku kolem 45 %

 • vysoký výnos zrna

 • dobrá odolnost proti poléhání

 • výborná odolnost k houbovým

 • chorobám (padlí travní, braničnatka pšeničná a plevová)

 • vysoká odnožovací schopnost

 • pevnější stéblo

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE DVOUZRNKY:

PŘEDPLODINA:

Obilniny jsou jako předplodina nevhodná. Ideální jsou v horších pěstebních podmínkách jeteloviny a luskoviny (možnost poléhání). V lepších podmínkách jsou vhodné olejniny a brambory.

 

TERMÍN SETÍ:

Co nejdříve na jaře, sejeme v pluchách.

 

VÝSEVEK:

Doporučujeme 3 - 3,5 MKS/ha, což odpovídá 200 - 220 kg/ha. Na dobře připravených pozemcích a ve vhodných půdně- klimatických podmínkách je možné volit výsevky nižší.

TAPIRUZ

Česká pluchatá odrůda vyšlechtěna Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i., s vysokou nutriční jakostí.

 • BIO osivo s posudkem

 • kategorie C1

 • balení: pytle 40 kg, vaky 400 kg

 • udržovatel: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i

 • výhradní distributor: PRO-BIO obchodní společnost, s r.o.

 • právně chráněná odrůda
   

 • spíše pozdní odrůda osinatého typu

 • vysoký obsah vitamínů B1, B6, E, vlákniny

 • obsah lepku kolem 49,90 %

 • vysoký výnos zrna

 • dobrá odolnost proti poléhání

 • výborná odolnost k houbovým chorobám

 • vysoká odnožovací schopnost

 • v době mléčné zralosti je klas sametově ojíněný

 • HTS 32,6 g

PŘEDPLODINA:

Obilniny jsou jako předplodina nevhodná. Ideální jsou v horších pěstebních podmínkách jeteloviny a luskoviny (možnost poléhání). V lepších podmínkách jsou vhodné olejniny a brambory.

 

TERMÍN SETÍ:

Co nejdříve na jaře, sejeme v pluchách.

 

VÝSEVEK:

Doporučujeme 2,5 - 3 MKS/ha, což odpovídá 150 - 170 kg/ha

bottom of page