Bojínek luční - Phleum pratense L.

SOBOL

Poloraná odrůda se stabilně vysokými výnosy

semene.

  • certifikované BIO osivo

  • kategorie C1

  • balení: pytle 25 kg

  • udržovatel: OSEVA UNI, a.s.

  • vysoký výnos píce a bohaté olistění

  • rychlé obrůstání po seči

  • zimuvzdornost a vytrvalost

  • stabilní vysoké výnosy osiva po čtyři i více let

  • vhodný do pastevních a jetelotravních směsí

  • vhodný do drsnějších klimatických podmínek

TERMÍN SETÍ:

Semenářské porosty se zakládají

jako čistosevy, nebo se vysévají do

běžných krycích plodin nejlépe co

nejdříve na jaře.

VÝSEVEK:

Pro širokořádkové porosty je

vhodný výsevek 8 – 10 kg/ha, při

řádcích 20 – 25 cm se výsevek

zvyšuje na 12 – 14 kg/ha.

Sobol poloraná odrůda vyššího vzrůstu s bohatě olistěným polovzpřímeným trsem. Metá v průměru o 2–3 dny později než standardní odrůda Větrovský. Díky rychlému obrůstání po pokosení má příznivě rozložený výnos hmoty do

jednotlivých sečí.

 

Je vhodný pro využití v lučních i pastevních porostech, dobře se uplatní také ve víceletých jetelotravních směsích. Vzhledem k vynikající zimuvzdornosti, vytrvalosti a rychlé- mu jarnímu vývoji je cenným komponentem směsí pro trvalé porosty v drsnějších klimatických podmínkách.

 

Pro semenářství bojínku jsou nejvhodnější humidní oblasti se středně těžkými hlinitopísčitými půdami. Dobře založený množitelský porost je možné úspěšně sklízet bez poklesu výnosu počtyři i více užitkových let.

PRO-BIO, obchodní spol. s r.o., Lipová 40, 788 32
Staré Město pod Sněžníkem

Kontaktní osoba pro bio osiva:

Ing. Petr Trávníček, Tel.: +420 603 150 701
travnicek@probio.cz

Oddělení osiv:

Tel: +420 733 180 885

osiva@probio.cz