top of page

SOBOL

Poloraná odrůda se stabilně vysokými výnosy

semene.

 • Certifikované BIO osivo

 • Kategorie C1

 • Balení: pytle 25 kg

 • Udržovatel: OSEVA UNI, a.s.

 • Právně chráněná odrůda
   

 • Vysoký výnos píce a bohaté olistění

 • Rychlé obrůstání po seči

 • Zimuvzdornost a vytrvalost

 • Stabilní vysoké výnosy osiva
   

Sobol poloraná odrůda vyššího vzrůstu s bohatě olistěným polovzpřímeným trsem. Metá v průměru o 2–3 dny později než standardní odrůda Větrovský. Díky rychlému obrůstání po pokosení má příznivě rozložený výnos hmoty do

jednotlivých sečí. Je vhodný pro využití v lučních i pastevních porostech, dobře se uplatní také ve víceletých jetelotravních směsích. Vzhledem k vynikající zimuvzdornosti, vytrvalosti a rychlé- mu jarnímu vývoji je cenným komponentem směsí pro trvalé porosty v drsnějších klimatických podmínkách.

Pro semenářství bojínku jsou nejvhodnější humidní oblasti se středně těžkými hlinitopísčitými půdami. Dobře založený množitelský porost je možné úspěšně sklízet bez poklesu výnosu počtyři i více užitkových let.

TERMÍN SETÍ:

Semenářské porosty se zakládají

jako čistosevy, nebo se vysévají do

běžných krycích plodin nejlépe co

nejdříve na jaře.

VÝSEVEK:

Pro širokořádkové porosty je

vhodný výsevek 8 – 10 kg/ha, při

řádcích 20 – 25 cm se výsevek

zvyšuje na 12 – 14 kg/ha.

Bojínek luční - Phleum pratense L.

bottom of page